PROMOCJA POLSKIEJ KULTURY ZA GRANICĄ

Naszym priorytetem jest promocja polskiej twórczości filmowej.
Organizujemy i koordynujemy festiwale, przeglądy i pokazy polskich filmów.
Zajmujemy się również organizacją wystaw, sympozjów, konferencji, wykładów, prezentacji, odczytów itp.